Громада Києва. Проблеми.

Громада Києва. Проблеми.

Шановні друзі! Починаємо розмову про проблеми громади.

Ми знаємо, як є, тому поговоримо про те, як має бути.

На території кварталу, мікрорайону або в межах багатоквартирного будинку взаємодія між мешканцями має встановлюватися договором про спільну діяльність, а також: Статутом ОСББ, Статутом територіальної громади, рішеннями Київради, законами України.

Ось цей блок: людина, квартира, а також мікрогромади: будинку, кварталу, мікрорайону і є основою територіальної громади, яка є основоположним інститутом громадянського суспільства.

На рівні людини, будинку і мікрорайону реалізуються головні принципи створення муніципального середовища: субсидіарність і децентралізація. Цей блок і є основою побудови громадянського суспільства!

На папері все просто, про які проблеми йдеться?

Ознайомимося з розділом «Проблеми, які потребують розв’язання» Концепції Статуту територіальної громади м. Києва - далі Концепція (рішення Київради від 20.12.2017 р. № 707/3714).

Зміст розділу "Поблеми" Концепції є по суті маленькою енціклопедією сучасного місцевого самоврядування і має бути розповсюджений на всі громади, оскільки проблеми громади Києва є проблемами всієї України.

Ітак, цитуємо.

"Існуюча на сьогодні у м. Києві модель організації та функціонування місцевого самоврядування не задовольняє потреб територіальної громади і не відповідає принципам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Функціонування місцевого самоврядування у територіальній громаді міста Києва та її структурних складових - територіальних мікроколективах жителів районів у місті, мікрорайонах, кварталах тощо не забезпечує створення сприятливого життєвого середовища, їх самоорганізації та самодіяльності на основі принципів субсидіарності та децентралізації, захисту їх муніципальних прав…

Чинники, що вимагають модернізації існуючої на сьогодні у м. Києві моделі місцевого самоврядування:

  • кияни так і не стали повноцінною та дієздатною територіальною громадою, у тому числі, внаслідок відсутності якісного та функціонального статуту. Чинний Статут не є документом, який сприяє процесу формування територіальної громади м. Києва;
  • відсутність субсидіарності та реальної децентралізації у місті - територіальна громада міста Києва, по-суті, носить другорядний у порівнянні з іншими суб'єктами міської влади характер, що суперечить Конституції України та усім міжнародним стандартам місцевого самоврядування".

Цей текст є основою для формування територіальної громади шляхом виконання пілотних проектів. Мова про громаду, яка відповідає нормам Конституції України і Європейським стандартам місцевого самоврядування.

Висновки.

  • Модель місцевого самоврядування у м. Києві підлягає реформуванню на принципах субсидіарності і децентралізації, що означає поділ територіальної громади на структурні складові - територіальні колективи жителів районів у місті, громади мікрорайонів і кварталів. Основою громад кварталів та мікрорайонів є об'єднання ОСББ, що існують або створюються на їх територіях. Об'єднавчим фактором для мешканців будинків є договори про спільну діяльність.
  • Міська цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 рр., має бути доповнена виконанням пілотних проектів, щодо формування територіальної громади міста Києва.
  • Для супроводження пілотних проектів має бути створений спеціальний підрозділ при Київраді, що має бути розпорядником коштів по програмі розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 рр.
  • Вищевикладене означає, що Департамент суспільних комунікацій при КМДА не може виконувати функції налагодження комунікацій: громада - органи влади і має бути при Київраді для забезпечення комунікації з членами громади і депутатами, а також медійного супроводження проектів.

Спільно