Політика кофіденційності

1. Дана Угода діє для інтернет-сайту (blog.kyivcity.gov.ua) (надалі «Сайт»).

2. Ця Угода є договором приєднання, факт відвідування відвідувачем Сайту свідчить про приєднання відвідувача до даної положень Політики Конфіденційності (надалі Політики) цілком та повністю, та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

3. Під час відвідування відвідувачем Сайту, адміністрація Сайту може здійснювати збір та обробку даних про відвідування сайту, а саме:

 • Файли cookie;
 • IP-адреси;
 • Параметри та налаштування інтернет-браузерів;
 • Інформацію про з’єднання, трафік, а також дату, час, та тривалість інтернет-з'єднання;

Ці дані є знеособленими і не відносяться до персональних даних. Автоматичні рішення при обробці даних про відвідування сайту з журналу відвідування сайту не мають правових наслідків для відвідувачів.

4. Адміністрація Сайту може включати зібрані дані до журналу відвідувань (лог-файлів) з моменту, коли відвідувач вперше відвідав Сайт. Строк зберігання даних становить період, протягом якого відвідувач відвідує Сайт, а також три наступних роки після останнього відвідування відвідувачем Сайту.

5. Адміністрація може здійснювати обробку даних про відвідування Сайту будь-якими способами з метою визначення тематики та вдосконалення якості матеріалів видання, та підготовки звітів для рекламодавців.

6. Адміністрація може використовувати знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів; для проведення статистичних досліджень.

7. Адміністрація має право передати дані, повністю або частково третім особам без повідомлення про це відвідувача у наступних випадках:

 • Особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт;
 • Новому власнику та/або Адміністрації Сайту для оброблення з метою, передбаченою даною Політикою.

8. Під час відвідування Сайту, на інтернет-сторінках Сайту можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах 3.1, 3.2 та 3.3 даної Політики. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

 • Системи зі збору статистики відвідувань Сайту (наприклад: лічильники Google Analytics тощо);
 • Соціальні-плагіни соціальних мереж (наприклад: Facebook тощо);
 • Системи банеропоказів (наприклад, Google Adsense тощо);
 • Інші ресурси.

9. Відвідувач Сайту має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

10. Адміністрація приймає усі передбачені законодавством заходи для захисту даних, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що знаходиться у приміщеннях із обмеженим доступом.

11. Адміністрація має право змінювати умови даної Політики в односторонньому порядку.

12. Суб’єкти персональних даних мають всі права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», зокрема:

 • Право відкликати згоду чи вносити застереження до згоди яка надається чи яка була надана;
 • Право на доступ до своїх персональних даних, право заперечення щодо обробки персональних даних суб‘єктів, право вимагати виправлення чи знищення персональних даних суб‘єктів, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • Право на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

13. Відвідувачі мають можливість звернутися до Адміністрації електронною поштою за адресою: [email protected], або зателефонувати за тел.+38 (067) 502-50-22.

14. Відвідувачі мають право звертатися зі скаргами щодо обробки персональних даних до Державної служби України з питань захисту персональних даних (контактні відомості див. www.zpd.gov.ua) а також застосовувати інші заходи правового захисту.